Afspraken

Afspraken jeugdspelers


De trainers worden aangesproken met trainer.

Bij aankomst/vertrekken van de speler op training of wedstrijd gaat de speler steeds een high five geven aan de trainers.

Er wordt verwacht dat de spelers op tijd aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden. Indien afwezig, gelieve steeds de trainers tijdig te verwittigen.

De spelers  worden afgezet en opgehaald in de kleedkamer. Daar kunnen de kinderen zich omkleden en douchen (meisjes krijgen een afzonderlijke kleed -en doucheruimte) met eventueel hulp van 1 ouder. Vanaf U9 zijn de ouders niet meer toegelaten in de kleedkamers. We stimuleren de hygiëne bij kinderen en stimuleren hen telkens na elke wedstrijd te douchen. Na de trainingen kan er ook gedoucht worden.

De spelers zijn verantwoordelijk voor hun kledij van de club. De training dragen ze bij aanvang van elke wedstrijd. (uniformiteit + herkenning)  De voetbaltenues worden uitgedeeld voor elke wedstrijd en erna opgehaald om gewassen te worden.

Fairplay is heel belangrijk! Voetbal is een teamsport! Pesten en medespelers uitlachen worden niet getolereerd. Sport is voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers.

Heb respect voor iedereen en heb eerbied voor het materiaal.

Na de wedstrijd klopt de speler zijn/haar voetbalschoenen uit voor het betreden van de kleedkamer.

Na de training wordt er samen met de trainer opgeruimd.

Na de training/wedstrijd meld je aan de trainer dat je naar huis gaat.

Afspraken ouders


Bij VC Zevergem Sportief willen we graag dat het gedrag en de invloed van de ouders langs de lijn positief en ondersteunend is.

 

De ouder/verzorger

Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

Blijft tijdens de wedstrijden en trainingen achter de afsluiting van het veld.

Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team.

Laat de coaching van het team over aan de coaches.

Blijf positief tijdens de wedstrijden en blijf de ploeg aanmoedigen ook bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij. 

 

Van de ouder/verzorger wordt verwacht dat zij  

Helpen bij eventueel vervoer naar uitwedstrijden.

Ervoor zorgen dat de spelers  op tijd aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.

Hun zoon/dochter motiveren om met de andere spelers respectvol om te gaan.

Ervoor zorgen dat een afwezigheid tijdig gemeld wordt bij de coaches.

Elk weekend aan de coaches laten weten wie het volgende weekend kan meespelen. Maandag wordt eventuele selectie bekend gemaakt. (deadline woensdag)

Met vragen steeds terecht kunnen bij de coach NA de training/wedstrijd.

We streven in de club naar een leuke en gezellige, familiale sfeer. Kom zeker eens naar één of meerdere activiteiten van onze club. Zoals de kidsfuif, een eetfestijn of het Sintfeest.

VC Zevergem Logo

V.C. Zevergem Sportief
Boeregemstraat
Zevergem 9840
contact@vczevergem.be

© 2023 - Alle rechten voorbehouden aan VC Zevergem |